اعضاء هیئت مدیره


 

رئیس هیئت مدیره

مجید شکوهی

مجید شکوهی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

حامد نقشوان

حامد نقشوان

نائب رئیس هیئت مدیره

بهزاد فتحی

بهزاد فتحی

عضو موظف هیئت مدیره

محمدعلی باقری

محمد‌علی باقری

عضو هیئت مدیره

وحید حجتی

وحید حجتی