سوالات متداول


براساس سوابق این شرکت و استقرار نرم افزار در حیاطی ترین بخش های مورد نیاز مشتریان مورد استفاده قرار می گیرند و در این شرایط تمامی مشتریان نیاز به مشاهده گواهی نامه های معتبر از مراجع ذی صلاح هستند به همین منظور شرکت پژوهش ضمن رعایت تمامی اصول حرفه ای تولید نرم افزار موفق به اخذ رتبه ۱ تولید نرم افزار از شواری عالی انفورمایک برای ۱۰ سال متمادی شده است.
براساس سوابق این شرکت و استقرار نرم افزار در حیاطی ترین بخش های مورد نیاز مشتریان مورد استفاده قرار می گیرند و در این شرایط تمامی مشتریان نیاز به مشاهده گواهی نامه های معتبر از مراجع ذی صلاح هستند به همین منظور شرکت پژوهش ضمن رعایت تمامی اصول حرفه ای تولید نرم افزار موفق به اخذ رتبه ۱ تولید نرم افزار از شواری عالی انفورمایک برای ۱۰ سال متمادی شده است.
پس از انجام تست های اولیه با دیتا آزمایشی همکاهنگی های لازم برای تهیه سخت افزار مورد نیاز انجام شده و پس از آن ضمن استقرار سیستم های مربوطه آموزش های مدیرت آن به مدیر سیستم مربوطه به عنوان نماینده مشتری ارائه خواهد شد.
طراحی نرم افزارهای تولیدی شرکت پژوهش عموماً به سفارش مشتری صورت می پذیرد و به همین دلیل رضایت کابران نهایی این سامانه ها مهمترین بخش ضمات موفقیت عملکرد نرم افزارهای تولیدی است، لذا سعی بر آن است همواره کاربران با حداقل دانش از رایانه بتوانند به راحتی فرآیند های مورد نیاز را به سرانجام برسانند.
سامانه های کاربردی عموما به بخش های حیاطی سازمان ها تبدیل می شوند و لذا لازم است در تمامی مراحل کار با این سامانه ها تیم پشتیبانی نرم افزار شرکت پژوهش در کنار مشتریان قرار بگیرند و ضمن یافتن راه حل های متناسب پاسخ را در زمان متناسب ارائه دهند، به همین منظور در طول هفته تمامی مشتریان می توانند از طریق تماس تلفنی، پست الکترونیک، سیستم ها ریموت و گزارش های آنلاین سرویس های مورد نیاز خود را دریافت کنند.
یکی از مهمترین نیاز های مشتریان به روز رسانی سامانه های در اختیار ایشان می باشد که لازم است در کوتاه ترین زمان و در سراسر کشور این سامانه ها به روز رسانی شود. نرم افزار های ملی که تعداد کاربران زیادی دارد همواره در حال کار هستند و لذا امکان توقف ندارد، به همین منظور به روز رسانی معمولا از طریق ارسال نسخه اصلاحی و یا سرور های مرجع می باشد که کاربران بتوانند در کوتاه ترین زمان نرم افزار خود را به روز رسانی کرده و مزایای امکانان جدید اضافه شده استفاده کنند.