تماس با ما


 

دفتر مرکزی

نشانی: تهران – بلوار میرداماد – خیابان مصدق(نفت) شمالی – کوچه چهارم – پلاک ۸ – ساختمان کوثر
کدپستی: ۱۹۱۸۹۸۳۴۱۱
تلفن: ۹۵۱۱۹۷۰۰-۰۲۱
نمابر: ۲۲۲۵۵۲۱۳-۰۲۱

روابط عمومی

داخلی: 501

 

تماس با ما


نام و نام خانوادگی *

ایمیل شما *

دپارتمان *

موضوع

پیام شما

 

پشتیبانی حقوق و دستمزد

داخلی: 436

داخلی: 437

داخلی: 441
پشتیبانی دانش آموزی

داخلی: 442

داخلی: 440

داخلی: 428
پشتیبانی پرسنلی

داخلی: 422

داخلی: 420
پشتیبانی بکفا

داخلی: 432

داخلی: 443
پشتیبانی سیستم خزانه

داخلی: 445
پشتیبانی حسابداری مدارس ، وام ضروری ، یارانه مسکن

داخلی: 427
پشتیبانی سیستم اتوماسیون

داخلی: 426
پشتیبانی سیستم مالی ضروری

داخلی: 435