تماس با ما


 

دفتر مرکزی

نشانی: تهران – میرداماد – نفت شمالی – ک ۴ – پ ۸ – ساختمان کوثر
کدپستی: ۱۹۱۸۹۸۳۴۱۱
تلفن: ۹۵۱۱۹۷۰۰-۰۲۱
نمابر: ۲۲۲۵۵۲۱۳-۰۲۱

نام و نام خانوادگی *

ایمیل شما *

موضوع

پیام شما

پشتیبانی حقوق و دستمزد
سمیه جوینده
داخلی: ۱۲۳
همراه: ۰۹۰۳۰۱۳۴۷۶۳
فرشته رشید
داخلی: ۱۲۴
همراه: ۰۹۰۳۰۱۳۴۷۶۹
پشتیبانی پرسنلی
مهرنوش خورشیدسوار
داخلی: ۱۱۶
همراه: ۰۹۳۳۸۱۳۹۱۰۳
سوسن رحمانی
همراه: ۰۹۰۳۰۱۳۴۷۶۴
پشتیبانی دانش آموزی
وحید طهماسبی
داخلی: ۲۲۷
همراه: ۰۹۳۳۸۱۴۱۷۳۴
علیرضا علایی
داخلی: ۱۲۵
پشتیبانی سیستم خزانه
سید تقی شاه کرمی
داخلی: ۱۲۸
پشتیبانی حسابداری مدارس وام ضروری – یارانه مسکن
منیره ترقی
داخلی: ۱۲۲
همراه: ۰۹۰۳۲۴۲۲۰۷۸
پشتیبانی سیستم مالی ضروری
احسان قنبری
داخلی:
همراه:
پشتیبانی سیستم اتوماسیون
ولی بهرامی
داخلی: ۱۱۷
همراه: ۰۹۰۳۰۱۳۴۷۶۵
پشتیبانی سامانه شکایات
الهام غلام آزاد
داخلی: ۱۱۵
همراه: ۰۹۰۳۰۱۳۴۷۷۰
پشتیبانی تک کارت
مصطفی سلگی
داخلی:
همراه:
موسی امیری
داخلی:
همراه:
پشتیبانی بکفا
مریم سلطان زاده
داخلی: ۲۲۳