تماس با ما


 

 

دفتر مرکزی

نشانی: تهران – بلوار میرداماد – خیابان مصدق(نفت) شمالی – کوچه چهارم – پلاک ۸ – ساختمان کوثر
کدپستی: ۱۹۱۸۹۸۳۴۱۱
تلفن: ۷۲۸۶۵۰۰۰-۰۲۱
نمابر: ۲۲۲۵۵۲۱۳-۰۲۱

روابط عمومی

داخلی: ۵۰۱

واحد فروش

تلفن مستقیم: ۲۶۴۱۳۲۱۶ ، ۲۶۴۱۲۸۹۰

شماره همراه: ۰۹۱۲۹۶۳۲۲۸۰

داخلی: ۱۵۰ ، ۱۲۲ ، ۱۲۰

 

تماس با ما


نام و نام خانوادگی *

ایمیل شما *

دپارتمان *

موضوع

پیام شما

 

پشتیبانی حقوق و دستمزد

داخلی: ۴۳۶

داخلی: ۴۳۷

داخلی: ۴۴۱

پشتیبانی دانش آموزی

داخلی: ۴۴۲

داخلی: ۴۴۰

داخلی: ۴۲۸

پشتیبانی پرسنلی

داخلی: ۴۲۲

داخلی: ۴۲۰

داخلی: ۴۳۸

پشتیبانی بکفا

داخلی: ۴۳۲

داخلی: ۴۳۳

پشتیبانی سیستم مالی ضروری

داخلی: ۴۳۵

داخلی: ۴۳۹

پشتیبانی حسابداری مدارس ، وام ضروری ، یارانه مسکن

داخلی: ۴۲۷

داخلی: ۴۳۹

پشتیبانی سیستم اتوماسیون

داخلی: ۴۲۶

داخلی: ۴۲۸

پشتیبانی سیستم خزانه

داخلی: ۴۴۵