تماس با ما


 

 

دفتر مرکزی

نشانی: تهران – بلوار میرداماد – خیابان مصدق(نفت) شمالی – کوچه چهارم – پلاک ۸ – ساختمان کوثر
کدپستی: ۱۹۱۸۹۸۳۴۱۱
تلفن: ۷۲۸۶۵۰۰۰-۰۲۱
نمابر: ۲۲۲۵۵۲۱۳-۰۲۱

روابط عمومی

داخلی: ۱۰۱

واحد فروش

تلفن مستقیم: ۲۶۴۱۳۲۱۶ ، ۲۶۴۱۲۸۹۰

داخلی: ۱۵۰ ، ۱۲۲ ، ۱۲۰

 

تماس با ما


  نام و نام خانوادگی *

  ایمیل شما *

  دپارتمان *

  موضوع

  پیام شما

   

  پشتیبانی حقوق و دستمزد

  داخلی: ۴۳۶

  داخلی: ۴۳۷

  داخلی: ۴۴۱

  پشتیبانی دانش آموزی

  داخلی: ۴۴۲

  داخلی: ۴۴۰

  داخلی: ۴۲۸

  پشتیبانی پرسنلی

  داخلی: ۴۲۲

  داخلی: ۴۲۰

  داخلی: ۴۳۸

  پشتیبانی بکفا

  داخلی: ۴۳۲

  داخلی: ۴۳۳

  پشتیبانی سیستم مالی ضروری

  داخلی: ۴۳۵

  داخلی: ۴۳۹

  پشتیبانی حسابداری مدارس ، وام ضروری ، یارانه مسکن

  داخلی: ۴۲۷

  داخلی: ۴۳۹

  پشتیبانی سیستم اتوماسیون

  داخلی: ۴۲۶

  داخلی: ۴۲۸

  پشتیبانی سیستم خزانه

  داخلی: ۴۴۵