تماس با ما


 

دفتر مرکزی

نشانی: تهران – بلوار میرداماد – خیابان مصدق(نفت) شمالی – کوچه چهارم – پلاک ۸ – ساختمان کوثر
کدپستی: ۱۹۱۸۹۸۳۴۱۱
تلفن: ۹۵۱۱۹۷۰۰-۰۲۱
نمابر: ۲۲۲۵۵۲۱۳-۰۲۱

 

تماس با ما

نام و نام خانوادگی *

ایمیل شما *

دپارتمان *

موضوع

پیام شما

پشتیبانی حقوق و دستمزد
سمیه جوینده
داخلی: 436
همراه: 09030134763
ایمیل: s.jooyandeh@pajuheshco.com
فرشته رشیدی
داخلی: 437
همراه: 09030134769
ایمیل: f.rashidi@pajuheshco.com
موسی امیری
داخلی: 441
همراه: 09030134768
ایمیل: m.amiri@pajuheshco.com
پشتیبانی پرسنلی
مهرنوش خورشیدسوار
داخلی: 422
همراه: 09338139103
ایمیل: m.khorshidsavar@pajuheshco.com
سوسن رحمانی
داخلی: 420
همراه: 09030134764
ایمیل: s.rahmani@pajuheshco.com
الهام غلام آزاد
داخلی: 421
همراه: 09030134770
ایمیل: e.gholamazad@pajuheshco.com
پشتیبانی دانش آموزی
وحید طهماسبی
داخلی: 442
همراه: 09338141734
ایمیل: v.tahmasebi@pajuheshco.com
علیرضا علایی
داخلی: 440
همراه: 09030134762
ایمیل: a.alaee@pajuheshco.com
مصطفی سلگی
داخلی: 428
ایمیل: m.solgi@pajuheshco.com
پشتیبانی سیستم مالی ضروری
احسان قنبری
داخلی: 319
ایمیل: e.qanbari@pajuheshco.com
منیره ترقی
داخلی: 435
همراه: 09032422078
ایمیل: m.taraghi@pajuheshco.com
پشتیبانی سیستم خزانه
سید تقی شاه کرمی
داخلی:
همراه: 09338141767
ایمیل: t.shahkarami@pajuheshco.com
پشتیبانی حسابداری مدارس ، وام ضروری ، یارانه مسکن
منیره ترقی
داخلی: 435
همراه: 09032422078
ایمیل: m.taraghi@pajuheshco.com
پشتیبانی سیستم اتوماسیون
ولی بهرامی
داخلی: 426
همراه: 09030134765
ایمیل: v.bahrami@pajuheshco.com
پشتیبانی سامانه شکایات
الهام غلام آزاد
داخلی: 421
همراه: 09030134770
ایمیل: e.gholamazad@pajuheshco.com
پشتیبانی تک کارت
موسی امیری
داخلی: 441
همراه: 09030134768
ایمیل: m.amiri@pajuheshco.com
مصطفی سلگی
داخلی: 428
ایمیل: m.solgi@pajuheshco.com
پشتیبانی بکفا
مریم سلطان زاده
داخلی: 432
ایمیل: m.soltanzadeh@pajuheshco.com