تماس با ما


 

دفتر مرکزی

نشانی: تهران – بلوار میرداماد – خیابان مصدق(نفت) شمالی – کوچه ۴ – پلاک ۸ – ساختمان کوثر
کدپستی: ۱۹۱۸۹۸۳۴۱۱
تلفن: ۹۵۱۱۹۷۰۰-۰۲۱
نمابر: ۲۲۲۵۵۲۱۳-۰۲۱

 
 

تماس با ما

نام و نام خانوادگی *

ایمیل شما *

دپارتمان *

موضوع

پیام شما

پشتیبانی حقوق و دستمزد
سمیه جوینده
داخلی: ۴۳۶
همراه: ۰۹۰۳۰۱۳۴۷۶۳
ایمیل: s.jooyandeh@pajuheshco.com
فرشته رشیدی
داخلی: ۴۳۷
همراه: ۰۹۰۳۰۱۳۴۷۶۹
ایمیل: f.rashidi@pajuheshco.com
موسی امیری
داخلی: ۴۴۱
همراه: ۰۹۰۳۰۱۳۴۷۶۸
ایمیل: m.amiri@pajuheshco.com
پشتیبانی پرسنلی
مهرنوش خورشیدسوار
داخلی: ۴۲۲
همراه: ۰۹۳۳۸۱۳۹۱۰۳
ایمیل: m.khorshidsavar@pajuheshco.com
سوسن رحمانی
داخلی: ۴۲۰
همراه: ۰۹۰۳۰۱۳۴۷۶۴
ایمیل: s.rahmani@pajuheshco.com
الهام غلام آزاد
داخلی: ۴۲۱
همراه: ۰۹۰۳۰۱۳۴۷۷۰
ایمیل: e.gholamazad@pajuheshco.com
پشتیبانی دانش آموزی
وحید طهماسبی
داخلی: ۴۴۲
همراه: ۰۹۳۳۸۱۴۱۷۳۴
ایمیل: v.tahmasebi@pajuheshco.com
علیرضا علایی
داخلی: ۴۴۰
همراه: ۰۹۰۳۰۱۳۴۷۶۲
ایمیل: a.alaee@pajuheshco.com
مصطفی سلگی
داخلی: ۴۲۸
ایمیل: m.solgi@pajuheshco.com
پشتیبانی سیستم مالی ضروری
احسان قنبری
داخلی: ۳۱۹
ایمیل: e.qanbari@pajuheshco.com
منیره ترقی
داخلی: ۴۳۵
همراه: ۰۹۰۳۲۴۲۲۰۷۸
ایمیل: m.taraghi@pajuheshco.com
پشتیبانی سیستم خزانه
سید تقی شاه کرمی
داخلی:
همراه: ۰۹۳۳۸۱۴۱۷۶۷
ایمیل: t.shahkarami@pajuheshco.com
پشتیبانی حسابداری مدارس ، وام ضروری ، یارانه مسکن
منیره ترقی
داخلی: ۴۳۵
همراه: ۰۹۰۳۲۴۲۲۰۷۸
ایمیل: m.taraghi@pajuheshco.com
پشتیبانی سیستم اتوماسیون
ولی بهرامی
داخلی: ۴۲۶
همراه: ۰۹۰۳۰۱۳۴۷۶۵
ایمیل: v.bahrami@pajuheshco.com
پشتیبانی سامانه شکایات
الهام غلام آزاد
داخلی: ۴۲۱
همراه: ۰۹۰۳۰۱۳۴۷۷۰
ایمیل: e.gholamazad@pajuheshco.com
پشتیبانی تک کارت
موسی امیری
داخلی: ۴۴۱
همراه: ۰۹۰۳۰۱۳۴۷۶۸
ایمیل: m.amiri@pajuheshco.com
مصطفی سلگی
داخلی: ۴۲۸
ایمیل: m.solgi@pajuheshco.com
پشتیبانی بکفا
مریم سلطان زاده
داخلی: ۴۳۲
ایمیل: m.soltanzadeh@pajuheshco.com