سامانه جامع تخلفات اداری

سامانه جامع تخلفات اداری شرکت پژوهش و نوآوری صنایع آموزشی، ابزاری قدرتمند جهت نظارت مستمر برموسسات و سازمان ها و تقویت کنترل داخلی آن ها می باشد که توسط شرکت پژوهش تولید گردیده و آماده استفاده می باشد .

برخی از شاخصه های سامانه جامع تخلفات اداری تحت وب شرکت پژوهش و نوآوری:

سامانه جامع تخلفات اداری

 • پوشش پرونده های درون سازمانی و برون سازمانی
 • امکان ثبت رای صادره بصورت مکانیزه در واحدهای صدور رای
 • استخراج آمار و اطلاعات دقیق و متنوع در کلیه سطوح
 • تهیه گزارشات متنوع از سابقه افراد خاطی درطول سال‌های متمادی
 • امکان ارجاع مکانیزه به واحدهای اجرائی جهت اجرای رای صادره
 • ویژه‌سازی محصول مطابق روند اجرایی آیین نامه رسیدگی به تخلفات اداری
 • کاهش زمان رسیدگی به پرونده های تخلفاتی
 • امکان ارجاع مکانیزه پرونده تخلفاتی به مراجع ذیصلاح جهت تصمیم گیری
 • گزارشات متنوع در طول و یا پس از پـایـان رسیدگی به پرونده های تخلفاتی
 • ثبت و نگهداری اطلاعات متخلفین پرونده در ارتباط آنلاین با سامانه های مورد نیاز
 • اطلاع دقیق مدیریت ارشد سازمان از وضعیت لحظه به لحظه تک‌تک پرونده های تخلفاتی
 • دسترسی مدیریت ارشد سازمان به نتایج رسیدگی به پرونده‌های تخلفاتی به صورت آنلاین
 • ثبت و نگهداری پرونده تخلفاتی شامل گزارش اولیه بازرسی، اسناد و مدارک پرونده و…
 • تشکیل پرونده های متنوع و با حق انتخاب‌های مختلف در مراجع رسیدگی و صدور رای
 • ثبت و نگهداری اقدامات مدیران، کارشناسان، ‌بازرسان پرونده‌های تخلفاتی به تفکیک و…
 • گنجینه جامعی از پرنده‌های تخلفاتی که در سال‌های متوالی مورد رسیدگی قرار گرفته است
 • گنجینه‌ای از موضوعات تخلفاتی شناسایی شده در واحدهای سازمانی به صورت دسته بندی شده
 • اخذ گزارشات مورد نیاز وزارت خانه
 • اطمینان مدیریت ارشد سازمان از اجرای قانون، دستوالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و شیـوه رسیدگی به تخلفات

آخرین اخبار