خدمات


شرکت نرم افزاری پژوهش و نوآوری خدمات خاصی ارائه میدهد:

مشاوره تخصصی

 • دریافت مشاوره تخصصی
 • بررسی نیازمندی ها و چالش های سازمان
 • یافتن راه حل برای پاسخگویی به مشکلات
 • انطباق نیازمندی ها ، انتخاب و بررسی راه حل

ادامه مطلب

خدمات استقرار

 • تشکیل تیم راهبری و آموزش کارکنان
 • آموزش گام به گام کار با سیستم راهنما
 • استقرار کارشناس مقیم در صورت نیاز
 • ثبت و رسیدگی به مشکلات در پورتال مشتریان

ادامه مطلب

خدمات پشتیبانی

 • اجرای گام به گام فرآیند استقرار در موعد مقرر
 • برنامه ریزی انجام پروژه و تعیین تیم مسئول
 • سفارشی سازی راهکار منطبق بر نیازمندی مشترک
 • پشتیبانی و آموزش تا بهره برداری کامل از سیستم

ادامه مطلب

آموزش نرم افزارها

 • برنامه ریزی و زمان بندی جلسات آموزشی
 • برگزاری دوره های آموزشی حضوری یا مجازی
 • ارائه منابع آموزشی مورد نیاز
 • به روزرسانی منابع آموزش منطبق بر نیاز مشتری

ادامه مطلب