متاورس

متاورس

  • عصر مجازی و متاورس مانند سایر اشکال فناوری، به دلیل پتانسیل تغییر روش خرید، تجارت، ملاقات، لذت بردن از سرگرمی، بازی، کسب درآمد، تجارت در بازار و غیره، با برنامه‌ها و اهداف خوب و بد عرضه می‌شود.
    کل این ایده عصر مجازی و متاورس اساسا ‌ میتواند کل فرهنگ جهان و به تبع آن مشاغل موجود را به طور کلی بازآفرینی کند.

هوشمندسازی تجاری در ایران

تعریف هوشمندسازی تجاری:

وقتی از هوشمندسازی فضای کسب و کار سخن می‌گویم دقیقاً درباره چه سخن می‌گوییم؟ آیا همین که یک محیط کسب و کار به فناوری‌های نوین اطلاعات تجهیز شود می‌توان نتیجه گرفت که هوشمندسازی تجاری در آن فضا اتفاق افتاده است؟ چرا کارآفرین‌ها امروز مجبورند این فضای جدید را بخوبی لمس و درک کنند تا برند و مجموعه خود را از خطر محو شدن و انقراض نجات دهند؟ آیا شرکت‌های ایرانی اساساً وارد مرحله هوشمندسازی درکسب و کار شده اند؟ هوش تجاری چیست و چه مختصات و تعریفی دارد؟

آخرین اخبار