پیوستن به ما


نیروی انسانی همواره برای پژوهش به عنوان ارزشمندترین سرمایه تلقی شده است. پژوهش برای افراد با انگیزه پر از فرصت‌های جدید برای رشد و یادگیری است. محیط کاری پژوهش در عین حرفه‌ای بودن، محیطی امن و صمیمی است که به شما کمک می‌کند به درستی در مسیر کاری خود گام بردارید.  پژوهش از زبان پژوهشی ها در یک کلمه پیشرو، پویا و خلاق، حرفه‌ای، آینده‌نگر، خوش‌فکر، حامی و همدل، صمیمی و باهوش است.

شرکت پژوهش و نوآوری صنایع آموزشی محیط کاری پویا، سالم و منعطفی را فراهم کرده است و از علاقه‌مندان دعوت به همکاری می‌کند:

 

فرم درخواست همکاری

 • مقطعرشتهگرایشدانشگاه 
  افزودن یک ردیف جدید
 • نام محلسمتعلت ترک شغل 
  افزودن یک ردیف جدید
 • نام دورهمؤسسه مربوطهمیزان تسلط 
  افزودن یک ردیف جدید
 • زبان خارجهسطح تسلط 
  افزودن یک ردیف جدید
 • انواع فایل های مجاز : pdf.