اعضاء هیئت مدیره


 

 

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

علیرضا توفیقی

علیرضا توفیقی

رئیس هیئت مدیره

سید مهدی حجازی

سید مهدی حجازی

عضو هیئت مدیره

سید احمد قاضی

سید احمد قاضی

نائب رئیس هیئت مدیره

محمدعلی باقری

محمد‌علی باقری

عضو هیئت مدیره

حامد نقشوان

حامد نقشوان