بازدید دکتر روشنی از شرکت پژوهش و نوآوری صنایع آموزشی

عضو هیئت مدیره هلدینگ تدبیرگران اطلس از شرکت پژوهش و نوآوری صنایع آموزشی بازدید به عمل آورد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پژوهش و نوآوری صنایع آموزشی، دکتر حسن روشنی عضو هیئت مدیره هلدینگ تدبیرگران اطلس از شرکت پژوهش و نوآوری صنایع آموزشی بازدید به عمل آورد.
در حاشیه این بازدید، دکتر علی کاظمی با اشاره به اهمیت اولویت اقتصاد دیجیتال و با بیان اینکه تکنولوژی و نوآوری نقش مهمی در رشد کشورها دارند، اظهار کرد: رشد اقتصادی و فناوری با یکدیگر مرتبط هستند. از یک طرف، در بازارهای نوظهور، تقاضا برای فناوری با هدف تقویت رشد اقتصادی در حال افزایش است و از سوی دیگر، بازارهای پیشرفته نیز در جستجوی یافتن روش های نوینی برای کاهش هزینه ها و تحریک نوآوری هستند.
مدیرعامل شرکت پژوهش و نوآوری صنایع آموزشی با متذکر شدن این مطلب که موضوع اقتصاد دیجیتال در برنامه هفتم جزء موضوعات کلیدی انتخاب شده است، عنوان داشت: فناوری های دیجيتال، تحولات گسترده ای را در بخش های مختلف اقتصادی ایجاد کرده اند، که میتوان به تغيير ماهيت بازارها و محصولات، نحوه توليد محصولات، نحوه تحویل و پرداخت، گردش سرمایه در سطح جهانی و همچنين تغيير در اقتضائات مدیریت منابع انسانی اشاره کرد. وی افزود: پيدایش این دسته از تغييرات فناورانه و استفاده از آنها در سازمان ها، بهره وری را افزایش داده و سازمان ها را به استفاده از ایده ها، تكنولوژی ها، سبک مدیریت و مدل کسب و کار جدید ترغيب کرده که در همین راستا شرکت پژوهش و نوآوری صنایع آموزشی تیم اقتصاد دیجیتال خود را راه اندازی کرده است.

اشتراک داشتن
اعلام کردن
guest

0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments

آخرین اخبار