سوالات متداول


با توجه به حرکت هدفمند تمامی ابزارهای مایکروسافت به سوی . NET Framework به عنوان یک چارچوب کاری و همچنین باتوجه به حجم عظیم ابزارها و نرم افزارها و ویژگی های آن و همچنین مجتمع بودن و یک دست بودن ابزارها، می توان در حال حاضر این Framework را بهترین گزینه برای توسعه نرم افزار انتخاب نمود.
براساس سوابق این شرکت،استقرار نرم افزار در حیاتی ترین بخش های مورد نیاز مشتریان مورد استفاده قرار می گیرد و در این شرایط تمامی مشتریان نیاز به مشاهده گواهی نامه های معتبر از مراجع ذی صلاح دارند به همین منظور شرکت پژوهش ضمن رعایت تمامی اصول حرفه ای تولید نرم افزار موفق به اخذ رتبه ۱ تولید نرم افزار از شورای عالی انفورماتیک برای ۱۰ سال متمادی شده است.
پس از انجام تست های اولیه با دیتای آزمایشی هماهنگی های لازم برای تهیه سخت افزار مورد نیاز انجام شده و پس از آن ضمن استقرار سیستم های مربوطه آموزش های مدیریت آن به مدیر سیستم مربوطه به عنوان نماینده مشتری ارائه خواهد شد.
طراحی نرم افزارهای تولیدی شرکت پژوهش عموماً به سفارش مشتری صورت می پذیرد و به همین دلیل رضایت کاربران نهایی این سامانه ها مهمترین بخش ضمانت موفقیت عملکرد نرم افزارهای تولیدی است، لذا سعی بر آن است همواره کاربران با حداقل دانش از رایانه بتوانند به راحتی فرآیندهای مورد نیاز را به سرانجام برسانند.
سامانه های کاربردی عموما به بخش های حیاتی سازمان ها تبدیل می شوند و لذا لازم است در تمامی مراحل کار با این سامانه ها تیم پشتیبانی نرم افزار شرکت پژوهش در کنار مشتریان قرار بگیرند و ضمن یافتن راه حل های متناسب پاسخ را در زمان مناسب ارائه دهند، به همین منظور در طول هفته تمامی مشتریان می توانند از طریق تماس تلفنی، پست الکترونیک، سیستم ها، ریموت و گزارش های آنلاین سرویس های مورد نیاز خود را دریافت کنند.
یکی از مهمترین نیاز های مشتریان به روز رسانی سامانه های در اختیار ایشان می باشد که لازم است در کوتاه ترین زمان و در سراسر کشور این سامانه ها به روز رسانی شوند. نرم افزار های ملی که تعداد کاربران زیادی دارند همواره در حال کار هستند و لذا امکان توقف ندارند، به همین منظور به روز رسانی معمولا از طریق ارسال نسخه اصلاحی و یا سرور های مرجع می باشد که کاربران بتوانند در کوتاه ترین زمان نرم افزار خود را به روز رسانی کرده و از مزایای امکانات جدید اضافه شده استفاده کنند.