هوش تجاری

امروزه با رشد فناوری اطلاعات در کشور و اهمیت روز افزون بکارگیری این فناوری در دسترسی به اطلاعات

سامانه شکایات

بی شک برخی از تماس های ذی نفعان با سازمان ، حول محور شکایت از عواملی نظیر کیفیت

سامانه جامع تخلفات اداری

سامانه جامع تخلفات اداری شرکت پژوهش و نوآوری صنایع آموزشی، ابزاری قدرتمند جهت نظارت مستمر

واقعیت مجازی(VR)

واقعیت مجازی  (Virtual Reality) که به اختصار با حروف VR نمایش داده می‌شود،عبارت است از تلاش

واقعیت افزوده(AR)

مشغول­ کردن دانش ­­آموزان در دنیای واقعی و فراهم کردن شرایطی برای تعامل آنها با عناصر واقعی

سیستم دانش آموزی

–   جهت ارتقای فرهنگ استفاده صحیح از فناوری‌های جدید در مدارس، نرم افزار دانا جهت انجام

سیستم پرسنلی

یکی از مهم‌ترین اطلاعات در سازمان‌های مختلف، اطلاعات پرسنلی آن سازمان است. با توجه به

اتوماسیون اداری

امروزه در سراسر دنیا،هر مدیر دانا و دور‌اندیشی به دنبال این است که بهره‌وری شرکت،سازمان و یا مؤسسه

آخرین اخبار