اتوماسیون اداری

پس از شروع به کار در یک سازمان به تسهیل، تسریع، تصحیح روش ها، شفافیت عملکرد و اطلاع رسانی آنی در همه امور و فرآیندهای سازمان از جمله فرآیندهای مکاتباتی می پردازد… فرآیند، فعالیت یا فعالیت های منتهی به انجام یک امر اداری در سازمان می باشد . یک فرآیند دارای…

avatar

آخرین اخبار